Κλίμακες αξιολόγησης νόσων που χρησιμοποιούνται στο Ιατρείο

 
Στο ιατρείο οι ασθενείς αξιολογούνται για συγκεκριμένες παθήσεις με ειδικές κλίμακες ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου και της αποτελεσματικότητας των θεραπειών με το πέρασμα του χρόνου.

  • Γνωστική εκτίμηση Μόντρεαλ (μελέτη άνοιας) - MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT (MoCA)
  • Γνωσιακή κλίμακα ADDENBROOKE’S COGNITIVE EXAMINATION ACE-R (μελέτη άνοιας)
  • Κλίμακα Σύντομης Εξέτασης της Νοητικής Κατάστασης MINI MENTAL STATE EXAMINATIOΝ (MMSE) (μελέτη άνοιας)
  • Κλίμακα αξιολόγησης Βαρύτητας Εγκεφαλικών Επεισοδίων NIH STROKE SCALE/SCORE (NIHSS)
  • Κλίμακες καθημερινών δραστηριοτήτων (σε ΑΕΕ) BARTHEL INDEX OF ACTIVITIES IN DAILY LIVING και MODIFIED RANKING SCALE
  • Κλίμακες αξιολόγησης νόσου Πάρκινσον UNIFIED PARKINSON’S DISEASE RATING SCALE (UPDRS) και HOEHN AND YAHR SCALE
  • Κλίμακες Αξιολόγησης Αναπηρίας στην Πολλαπλή Σκλήρυνση EXPANDED DISABILITY STATUS SCALE (EDSS)
  • Kλίμακα Αξιολόγησης Αναπηρίας στην Ημικρανία MIGRAINE DISABILITY ASSESSMENT SCALE (MIDAS)