Συνηθισμένες και λιγότερο γνωστές παρακλινικές και απεικονιστικές εξετάσεις που συστήνει ο νευρολόγος.

 
 
 
Αξονική Τομογραφία
 
 
Ακτινολογική απεικονιστική μέθοδος με μεγάλη ευκολία λογω του μικρού χρόνου διάρκειας (3-5 λεπτά)της καθώς και της διάδοσης της σε δημόσια και ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και κλινικές. Παρέχει άμεσα με μικρό σχετικά κόστος, πληροφορίες για την ακεραιότητα των ιστών, αποκλείει άμεσα την οξεία αιμορραγία και δίνει πληροφορίες για τα οστά στις περιοχές που ελέγχει. Στη νευρολογία χρησιμοποιείται ευρέως στην επείγουσα διάγνωση των εγκεφαλικών επεισοδίων (αιμορραγικών ή ισχαιμικών) στον αρχικό εντοπισμό όγκων ή ατροφίας του εγκεφάλου καθώς και στην απεικόνιση της σπονδυλικής στήλης. Συχνά χρησιμοποιείται και ενδοφλέβια σκιαγραφική ουσία ώστε να αυξηθεί η διαγνωστική αξία της εξέτασης.
 
 
 
 
Μαγνητική Τομογραφία
 
Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα
 
Ηλεκτρομυογράφημα και μελέτη ταχυτήτων αγωγής περιφερικών νεύρων
 
Δοκιμασία Επαναλαμβανόμενου Μυϊκού Ερεθισμού (Δοκιμασία Desmetd)
 
Ψηφιακή Αγγειογραφία
 
Μαγνητική Αγγειογραφία
 
Triplex Υπερηχογράφημα Αγγείων Τραχήλου (καρωτίδων και σπονδυλικών)
 
Διακρανιακό Υπερηχογράφημα (Doppler)
 
Οπτικά Προκλητά Δυναμικά
 
Οσφυονωτιαία Παρακέντηση (διαγνωστική, εκκενωτική)
 
Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός
 
DaT scan (σπινθηρογράφημα βασικών γαγγλίων)
 
PET εγκεφάλου
 
SPECT εγκεφάλου
 
Φασματοσκοπία εγκεφάλου