Υπηρεσίες Ιατρείου

 
 
 
 
 
Οι κύριες νευρολογικής φύσεως παθήσεις, των οποίων τη διάγνωση, την παρακολούθηση και τη θεραπεία αναλαμβάνει με συνέπεια και επαγγελματισμό ο νευρολόγος κ. Χειλάκος Γρηγόριος, με έδρα το ιατρείο που διατηρεί στην Αγία Παρασκευή, είναι οι ακόλουθες:
 
 
 
 
 
Πολλαπλή Σκλήρυνση (Διερεύνηση, Ειδικές θεραπείες, Συμβουλευτική ασθενών, Οικογενειακή συμβουλευτική, Οικογενειακή συμβουλευτική)
 
 
 
 
 
 
 
 
Διαταραχές μνήμης, Άνοια, N. Alzheimer, Οργανικό ψυχοσύνδρομο (Διερεύνηση, Θεραπεία, Συμβουλευτική φροντιστών)
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (Πρόληψη, Θεραπεία, Αποκατάσταση)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κεφαλαλγία, Ημικρανία, Σύνδρομα χρόνιου πόνου (Διερεύνηση, Αντιμετώπιση)
 
 
 
 
 
 
 
 
Διαταραχές ισορροπίας – βάδισης, Νευρομυϊκές παθήσεις (Διερεύνηση, Θεραπεία, Αποκατάσταση)
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιληψία, Διαταραχές ύπνου (Θεραπευτική αντιμετώπιση)
 
 
 
 
 
 
 
 
Ηλεκτρομυογράφημα μελέτη κινητικών και αισθητικών ταχυτήτων αγωγής περιφερικών νεύρων
 
 
 
 
 
 
 
 
Οπτικά Προκλητά δυναμικά
 
 
 
 
 
 
 
 
Εφαρμογή αλλαντικής τοξίνης στη θεραπεία σπαστικότητας (Εγκεφαλικά επεισόδια, Πολλαπλή σκλήρυνση) – Δυνατότητα για κατ’ οίκον θεραπείες
 
 
 
 
 
 
 
 
Εφαρμογή αλλαντικής τοξίνης στη θεραπεία της ημικρανίας και του ημισπασμού προσώπο
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο ιατρός παρακολουθεί την εγχώρια και διεθνή ιατρική βιβλιογραφία και τις επιστημονικές ανακοινώσεις, ηλεκτρονικές και έντυπες.
 
 
 
 
 
 
 
 
Επίσης παρακολουθεί τακτικά και συμμετέχει συχνά και ως ομιλητής στα σημαντικότερα διεθνή και εγχώρια επιστημονικά συνέδρια.
 
 
 
 
 
 
 
 
Συμμετέχει τακτικά σε προγράμματα Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME, διεθνή και εγχώρια) σε κάθε νευρολογικό τομέα.
 
 
 
 
Ο ιατρός είναι πιστοποιημένος για ηλεκτρονική συνταγογράφηση εξετάσεων και φαρμάκων και πραγματοποιεί προγραμματισμένες επισκέψεις κατ’ οίκον.

Τέλος δίνεται η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως διαδικτυακής ιατρικής συμβουλευτικής, κατόπιν ραντεβού, εφόσον το επιτρέπει το είδος του περιστατικού (μέσω Skype™).